ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αγορά εργασίας είναι ένας σημαντικός τομέας στον οποίο ο Δήμος θα μπορούσε και θα έπρεπε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η Παράταξή μας είχε παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο καθώς και θεσμικές πολιτικές παρεμβάσεις, όχι μόνο για την αγορά εργασίας στη Μεταμόρφωση αλλά για την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας και την πρόσκληση αναπτυξιακών επενδύσεων (πλάνο ανάπλασης κέντρου πόλης). Σήμερα, το πρόβλημα στην αγορά εργασίας είναι οξύτατο, μιας κι έχει αυξηθεί σημαντικά η προσφορά εργασίας ενώ έχει μειωθεί δραματικά, η ζήτηση εργατικού δυναμικού, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας. Εμείς, μέσα από την ιστοσελίδα μας, επιχειρούμε να παρουσιάσουμε: