ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πιστοί στις Αρχές της Ιδρυτικής μας διακήρυξης και τα όσα έχουμε καταθέσει μέσω του προγράμματός μας, θεωρούμε ότι η γνώση και η σωστή εκμετάλευση της πληροφορίας ειδικά στον πολύπαθο δημόσιο βίο θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε μεγάλα ή μικρά προβλήματα, να διευκολύνει την καθημερινότητά μας και να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην διαφάνεια των διαδικασιών. Ο εκσυγχρονισμός των διαδυκτιακών υπηρεσιών στην χώρα μας, έχει ξεκινήσει να διενεργείται σιγά-σιγά. Μάλιστα, σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ορισμένες οικονομικού τύπου συναλλαγές διενεργούνται μόνον ηλεκτρονικά με απόλυτη μάλιστα ασφάλεια.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΝΑ-ΕΝΑ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Θα βρείτε τις περισσότερες και πιο χρήσιμες διαδραστικές πύλες διενέργειας συναλλαγών και ενημέρωσης φορέων του ελληνικού δημοσίου και φορέων κοινής ωφέλειας, όπως :