ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η βελτίωση της παραγωγικότητας είναι μια συνεχής διεργασία, που οδηγεί στη βελτίωση της ικανοποίησης του πολίτη, στην εξοικονόμηση πόρων και στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης.

Τοπική Αγορά

 • Ενίσχυση της τοπικής αγοράς με την εφαρμογή της κάρτας δημότη

 • Σύνδεση της τοπικής αγοράς με τα Μ.Μ.Μ. (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς)

 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων, ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού και αθλητισμού με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας στην πόλη μας

 • Στήριξη της τοπικής αγοράς με ενημερωτικά έντυπα, εκδηλώσεις, διαφήμιση για προσέλευση κοινού. Προστατεύουμε τον καταναλωτή, στηρίζουμε τον επαγγελματία

 • Έκδοση Δημοτικού Επαγγελματικού Οδηγού σε συνεργασία με την Ένωση Βιοτεχνών και Επαγγελματιών

 

Βελτίωση οργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου

 • Βελτίωση τήρησης χρονοδιαγράμματος τεχνικών έργων

 • Ακριβής τήρηση προϋπολογισμού

 • Μείωση Οχημάτων – Μηχανημάτων σε ακινησία

 • Τοποθέτηση συστήματος διαχείρισης κατανάλωσης καυσίμων

 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό μηχανοργάνωσης υπηρεσιών Δήμου και Δημοτικού Νεκροταφείου

 • Δημιουργία ηλεκτρονικής αποθήκης

 • Νομική προστασία εργαζομένων

 • Εσωτερικός έλεγχος

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου είναι και ο κυριότερος συνεργάτης μας για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματός μας.

Στήριξη των εργαζομένων του Δήμου

 • Επιδίωξή μας οι μόνιμες εργασιακές σχέσεις

 • Κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων

 • Αξιοκρατία, συνεργασία, συμπαράσταση και ηθική στήριξη των εργαζομένων

Νέο Οργανόγραμμα

 • Δημιουργία νέου οργανογράμματος που καλύπτει τις αλλαγές στη δομή του Δήμου μας

Βελτίωση εκπαίδευσης προσωπικού :

 • Αύξηση αριθμού ωρών εκπαίδευσης κατ’ άτομο

 • Βελτίωση αποτελεσματικότητας εκπαίδευσης

Βελτίωση συστήματος αξιολόγησης :

 • Βελτίωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του προσωπικού