ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

Δημοκρατική Συμμετοχή και Διαφάνεια

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, από την έως τώρα παρουσίαση του προγράμματός μας, η συμμετοχή, αλλά και η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, αποτελεί βασική αρχή μας, αλλά και βασική αρχή για ένα σύγχρονο Δήμο.

Άλλωστε και για τη συγκρότηση του προγράμματός μας έχουμε διενεργήσει διαβούλευση με το σύνολο των συλλόγων της περιοχής μας.

 • Οργανωτική υποστήριξη για διαφάνεια, συμμετοχικές διαδικασίες και εφαρμογή οργανωτικών μοντέλων που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια των διαδικασιών

 • Συμμετοχή πολιτών και συλλόγων στις αποφάσεις και δράσεις του Δήμου

 • Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Ετήσια δημόσια ανακοίνωση απολογισμού δράσεων του Δήμου σε σχέση με το Πρόγραμμα μας

 • Δημιουργία σημείων πρόσβασης / πληροφόρησης / ενημέρωσης

 • Ενίσχυση του Τοπικού Τύπου και συνεχή συνεργασία για την αντικειμενική ενημέρωση των δημοτών

Διαχείριση Πόρων

Η κάθε δημοτική αρχή κρίνεται από το βαθμό που ικανοποιεί το δημότη της. Εμείς θεσπίζουμε συγκεκριμένη στοχοθεσία και δράσεις για να μεγιστοποιήσουμε την ικανοποίησή του.

Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων :

 • Αύξηση έργων που υλοποιούνται μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 • Συνεργασία με φορείς για μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 • Δημιουργία γραφείου διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την πλήρη απορρόφηση πόρων απ΄ αυτά

Αύξηση εισερχομένων πόρων :

 • Συνεργασία με επιχειρήσεις για αξιοποίηση της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης

 • Εκμίσθωση κυλικείου και ανθοπωλείου στο Δημοτικό Κοιμητήριο

 • Μείωση απόκλισης κόστους έργων μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού

 • Αύξηση εσόδων από διαφήμιση

Μείωση γενικών εξόδων :

 • Μείωση απόκλισης προϋπολογισμού στα έξοδα

 • Μείωση εξόδων ενοικίων Δημοτικών κτηρίων