ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΓΝΩΣΗΣ – SMART CITY

 

SMART CITY

 • Ο σύγχρονος Δήμος Μεταμόρφωσης θα ανοίξει τις πύλες του στους Δημότες μέσω μια εντελώς καινούριας ιστοσελίδας που θα μπορεί να υποστηρίξει τις νέες τεχνολογίες, να διαχειριστεί πληρωμές, να προσφέρει e-βιβλιοθήκη, να προβάλλει όλες τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου και να παρουσιάζει την εξέλιξη εκτέλεσης του κάθε προυπολογισμού

 • Σύγχρονο λογισμικό διαχείρισης σε όλες τις υπηρεσίες με χρήση GIS και intranet εξασφαλίζοντας άμεση/ ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών και απόλυτη διαφάνεια

 • Δημιουργούμε την κάρτα δημότη

 • Εφαρμόζουμε πιλοτικά το e-ΚΕΠ εγκαθιστώντας σε επιλεγμένα σημεία της πόλης μηχανήματα (ΑΤΜ) δίνοντας τη δυνατότητα στους δημότες με χρήση της κάρτας δημότη και σε 24ωρη βάση να εκδίδουν πληθώρα πιστοποιητικών

 • Δημιουργία εφαρμογής, που θα αντικαθιστά την υπάρχουσα παρωχημένη, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης και παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων πολιτών. Η εφαρμογή θα συνδέεται με ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών η οποία θα δρομολογεί τα αιτήματα άμεσα, στο ανάλογο τμήμα του Δήμου. Επίσης, θα καλύπτει βασικές ανάγκες ενημέρωσης, προβάλλοντας ανακοινώσεις και εκδηλώσεις που περιέχει η ιστοσελίδα του Δήμου. Θα λειτουργεί επίσης ως οδηγός, αναδεικνύοντας σημεία ενδιαφέροντος σε χάρτη και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, όπως τηλέφωνα, εφημερεύοντα φαρμακεία και βενζινάδικα

 • Καλύπτουμε σημαντικά σημεία της πόλης με ασύρματο δίκτυο επιτρέποντας στους χρήστες αφενός την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο κι αφετέρου τη λειτουργία των υπόλοιπων εφαρμογών

 • Εγκαθιστούμε info Kiosk σε όλα τα δημοτικά parking τα οποία εκτός από την αυτόματη ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την τοπική αγορά και την ψυχαγωγία στην πόλη

 • Εγκαθιστούμε λύσεις έξυπνου φωτισμού αρχικά σε πλατείες και στη συνέχεια στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης, ώστε να εξοικονομηθεί περίπου 60% του κόστους και να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για βλάβες στους λαμπτήρες και στο σύστημα

 • Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η οποία αξιοποιώντας το μοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα δίνει τη δυνατότητα στους δημότες να βελτιώσουν, μέσω διαδραστικών ψηφιακών μαθημάτων τις δεξιότητές τους, στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΓΝΩΣΗΣ

Ψηφιακός Δήμος :

 • Ψηφιακή γραμμή επικοινωνίας Δήμου – πολιτών

 • Μεταμόρφωση – Smart city

 • Εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος ΙΡΙΔΑ

Βελτίωση Διαχείρισης εγγράφων Δήμου :

 • Αύξηση ρυθμού έγκαιρης διεκπεραίωσης εγγράφων

Βελτίωση υποδομής διαχείρισης πληροφοριών :

 • Υλοποίηση έργων και υποδομών διαχείρισης πληροφορίας

 • Βελτίωση εσωτερικής επικοινωνίας τμημάτων