ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Δημιουργούμε Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισμού το οποίο:

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων εθελοντισμού για τους δημότες όλων των ηλικιών

 • Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών

 • Τηρεί και επικαιροποιεί το αρχείο όλων των εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου

 • Συνεργάζεται, συντονίζει, συνεννοείται και σχεδιάζει δράσεις με όλους τους εθελοντές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο προς όφελος των κατοίκων

 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες γύρω από τον εθελοντισμό

 • Προωθεί το πρότυπο του εθελοντή – ενεργού πολίτη

 • Δέχεται τα αιτήματα των πολιτών που θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία

 • Τηρεί το Μητρώο Εθελοντών του Δήμου

 • Μεριμνά για την ενημέρωση και εκπαίδευση των εθελοντών

 • Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εθελοντικής δράσης

 • Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε χρόνου το ετήσιο πρόγραμμα εθελοντικής δράσης.

 • Διοργανώνει εκδηλώσεις που αφορούν τον εθελοντισμό

 • Είναι αρμόδιο για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των εθελοντικών ομάδων του Δήμου

 • Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων εθελοντών

 

 

Δημιουργούμε Εθελοντικές Ομάδες στους τομείς ενδιαφέροντος:

 • Πολιτική προστασία – Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση

 • Φιλοζωική Ομάδα Μεταμόρφωσης

 • Εθελοντική Ομάδα Υγείας

(Τομείς : Κοινωνικής Αλληλεγγύης,Παιδείας,Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Πολιτισμού & Αθλητισμού,Υγείας)

Ενοποιούμε κι επεκτείνουμε τις Δράσεις των οποίων ο σκοπός και η λειτουργία τους στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά :

 • ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για μαθητές Λυκείων.

 • ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Σχεδιάζουμε καμπάνια ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των πολιτών με το θεσμό του εθελοντισμού.

Ενεργοποιούμε προγράμματα εθελοντικής εργασίας με πιστοποιημένους φορείς και σε συνεργασία με φορείς της Ε.Ε (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – European Voluntary Service (EVS), Youth Exchanges και Work Camps.)

Ξεκινάμε ως συντονιστής φορέας (αιτών) τη διεξαγωγή σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προώθηση του εθελοντισμού στην εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Αναλαμβάνουμε ως φορέας συντονισμού, υποδοχής και αποστολής εθελοντών ενθαρύνοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα εθελοντισμού που διεξάγονται στην Ελλάδα.

Αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή (χρηματοδοτούμενων) εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για παράδειγμα, όπως αυτό της Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προώθηση του εθελοντισμού.

Αναλαμβάνουμε , ως συντονιστής φορέας (αιτών), τη διεξαγωγή και υλοποίηση εθελοντικών δράσεων αιτούμενος τη βοήθεια των δικτύων εθελοντικών οργανώσεων

Λειτουργούμε ως διαμεσολαβητής σε προγράμματα εθελοντισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τη συμμετοχή νέων σε διάφορες μορφές και δραστηριότητες εθελοντισμού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θεσπίζουμε ανταποδοτικά οφέλη για όλους τους Εθελοντές μας.