ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Η κάθε δημοτική αρχή κρίνεται από το βαθμό που ικανοποιεί το δημότη της. Εμείς θεσπίζουμε συγκεκριμένη στοχοθεσία και δράσεις για να μεγιστοποιήσουμε την ικανοποίησή του.

Βελτίωση του χρόνου εξυπηρέτησης :

  • Μείωση χρόνου αναμονής και εξυπηρέτησης πολίτη ανά υπηρεσία

  • Μείωση χρόνου ικανοποίησης αιτημάτων δημοτών

  • Παροχή υπηρεσιών νέων τεχνολογιών

Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών :

  • Αύξηση βαθμού ικανοποίησης δημοτών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών