ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Διαφύλαξη και βελτίωση της δημόσιας Υγείας :

 • Συνολική αναβάθμιση του πλαισίου λειτουργίας των Π.Ι.,σε μονάδα Π.Φ.Υ. με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και προληπτικής ιατρικής

 • Ένταξη στην αναβαθμισμένη μονάδα Π.Φ.Υ., του δημοτικού ασθενοφόρου το οποίο θα επανενεργοποιηθεί προς όφελος των δημοτών

 • Προστασία της Δημόσιας Υγείας από επιβαρύνσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος

 • Διαρκής τεχνικός έλεγχος εκπομπής ακτινοβολίας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και έλεγχος της νομιμότητάς τους

 • Αναπτύσσουμε το θεσμό του φορητού μαστογράφου και του προγράμματος πρόληψης του σακχαρώδους διαβήτη προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις στους συμπολίτες μας

Ανάπτυξη Βρεφονηπιακών Σταθμών :

 • Δημιουργία νέων Βρεφονηπιακών σταθμών

 • Αναβάθμιση των κτηρίων των βρεφονηπιακών σταθμών

 • Βελτίωση Υπηρεσιών και Οργάνωσης βρεφονηπιακών σταθμών

Στήριξη ΑμΕΑ κι ευπαθών ομάδων :

 • Ασφαλής κίνηση ΑμΕΑ στα πεζοδρόμια

 • Στήριξη στην καθημερινότητα

 • Δημιουργία Μονάδας Φροντίδας ηλικιωμένων

 • Στήριξη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών

 • Ενίσχυση ευπαθών συμπολιτών μας με διακριτικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητά τους

Βελτίωση λειτουργίας κοινωνικών δομών αλληλεγγύης :

 • Ενισχύουμε το θεσμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού
  Φαρμακείου

 • Δημιουργία Κέντρου Αλληλεγγύης για την οικονομική ενίσχυση και στήριξη φτωχών,
  αστέγων, απόρων, μονογονεϊκών και φτωχών πολυτέκνων οικογενειών

 • Πρόγραμμα τηλεειδοποίησης άμεσης βοήθειας για μοναχικά ηλικιωμένα άτομα

Πρόγραμμα αδέσποτων ζώων και ζωοφιλίας :

 • Στήριξη ίδρυσης Φιλοζωικού Συλλόγου Μεταμόρφωσης

 • Εγκατάσταση μόνιμης σίτισης και παροχής νερού για τα αδέσποτα

 • Συνεργασία με αρμόδιους φορείς για αποπαρασίτωση, στείρωση και υιοθεσία αδέσποτων

 • Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων

 • Δημιουργία πάρκου τετραπόδων

Ανάπτυξη ΚΑΠΗ :

 • Αναβάθμιση, βελτίωση υπηρεσιών ΚΑΠΗ

 • Δημιουργία νέων ΚΑΠΗ σε ιδιόκτητους χώρους