ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων :

 • Δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων

 • Επεμβάσεις για αναβάθμιση της καλαισθησίας της πόλης

 • Μείωση ηχορύπανσης με τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στις συνοικίες Νέας Ζωής και Μποφίλιας

 • Βελτίωση της αναλογίας πρασίνου / τ.μ.

 • Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης του Κηφισού ποταμού σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ

 • Κατασκευή έργου απόσμησης του βιολογικού καθαρισμού (Κ.Ε.Λ.)

 • Δημιουργία πάρκου αναψυχής και διαδρομών άθλησης στην παρακηφίσια ζώνη

 • Αξιοποίηση του συνόλου του κτήματος ΔΗΛΑΒΕΡΗ προς όφελος των δημοτών

 • Φυτεύσεις δένδρων, θάμνων και φυτών με ενθάρυνση της εθελοντικής πρωτοβουλίας

Βελτίωση καθαριότητας και διαχείρισης απορριμάτων :

 • Χαρτογράφηση κάδων απορριμάτων, βελτίωση χωροθέτησής τους και άμεση αντικατάσταση φθαρμένων

 • Βελτίωση χρόνου αποκατάστασης αιτημάτων σχετικών με προβλήματα καθαριότητας

 • Βελτίωση δρομολογίων απορριματοφόρων

 • Προγραμματισμένος καθαρισμός κάδων απορριμάτων

 • Εκσυγχρονισμός στόλου απορριματοφόρων και βελτίωση υποδομών καθαριότητας και καθαρισμού

 • Συνεργασία με επιχειρήσεις για ορθή περισυλλογή των απορριμάτων τους

Οικολογική Ανάπτυξη :

 • Δημιουργία θεματικού πάρκου οικολογικής συνείδησης

Εξοικονόμηση ενέργειας :

 • Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας κτηρίων

 • Πιστοποίηση δημοτικών κτηρίων

 • Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για εξοικονόμηση ενέργειας

Επέκταση προγραμμάτων ανακύκλωσης :

 • Αύξηση όγκου ανακυκλώσιμων απορριμάτων σε σχέση με τα οικιακά

 • Αύξηση αριθμού κάδων ανακύκλωσης

 • Νέα προγράμματα ανακύκλωσης για χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, κομποστοποίηση

 • Εφαρμογή της διαλογής στην πηγή με ξεχωριστούς κάδους για κάθε είδος απορριμάτων (οργανικά – χαρτί – γυαλί – λοιπά ανακυκλώσιμα – υπόλειμμα)