Μαθητικός διαγωνισμός συγγραφής σεναρίου για την αιμοδοσία.

| Αναρτήθηκε από | Kατηγορίες: Τα Νέα μας

O Δήμος Μεταμόρφωσης (Τμήμα Πολιτισμού) σε συνεργασία με τον ΣΑΙΔΟΣΜΥ ‘’Κωστάκης Μεσογίτης’’ διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό συγγραφής σεναρίου με σκοπό τη δημιουργία διαφημιστικού σποτ με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητικές ομάδες ή και μαθητές ατομικά -με ή χωρίς την επίβλεψη/καθοδήγηση των καθηγητών- Γυμνασίου και Λυκείου.

Τα σενάρια μπορούν να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την 20 η Δεκεμβρίου 2019, προς το Τμήμα Πολιτισμού με θέμα ‘’διαγωνισμός μαθητικού σεναρίου’’ ή να αποσταλλούν στο e-mail senario@metamorfossi.gr , όπου στη συνέχεια θα εξεταστούν από επιτροπή αξιολόγησης.

Το σενάριο που θα επιλεγεί, θα κινηματογραφηθεί και θα χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς των δράσεων αιμοδοσίας, στα μέσα ενημέρωσης -τηλεοπτικά και διαδικτυακά- καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσοι από τους υποψηφίους επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν το σενάριο τους και βιντεοσκοπημένο.