Αναστολή της λειτουργίας των αθλητικών χώρων και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καθώς και της παραχώρησης της χρήσης των σχολείων και των ΚΑΠΗ.

| Αναρτήθηκε από | Kατηγορίες: Τα Νέα μας

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των πολιτών, ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή έως και τις 25
Μαρτίου:

(1) Της παραχώρησης της χρήσης των χώρων εντός των σχολικών συγκροτημάτων και των ΚΑΠΗ σε κάθε Σύλλογο και Φορέα. Εξαιρείται η Αιμοδοσία του
Συνδέσμου “Κωστάκης Μεσογίτης” (15-16 Μαρτίου) μετά από σχετική οδηγία του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών της χώρας.

(2) Της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Γκινοσάτη και Νίκου Πλαστήρα).

(3) Των αθλητικών και πάσης φύσεως δραστηριοτήτων σε όλες τις ανοιχτές και κλειστές δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Εξαιρούνται οι προγραμματισμένες
προπονήσεις και οι αγώνες σωματείων που δεν έχουν ανασταλεί τα επίσημα πρωταθλήματά τους. Οι συγκεκριμένες προπονήσεις και οι αγώνες θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Σε περίπτωση που ανασταλούν τα πρωταθλήματα με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, θα κλείσουν εντελώς όλοι οι αθλητικοί χώροι.