Μικρογραφία εισόδου

Χρηματοδότηση της Συντήρησης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μεταμόρφωσης από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”.

Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (11-3-2020, αρ. πρωτ.: 17799) εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, το έργο «Συντήρηση εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Δήμου Μεταμόρφωσης» συνολικού προϋπολογισμού 1.259.262,99 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Μεταμόρφωσης . Η χρηματοδότηση […]

Αναρτήθηκε από